Μείωση οικοδομικών ενσήμων και εξορθολογισμό των διαδικασιών εκκαθάρισης των οικοδομοτεχνικών έργων προβλέπει υπουργική απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση η οποία στάλθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για δημοσίευση και παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ».

Ειδικότερα, τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι συντελεστές του ισχύοντος Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ ενώ θεσπίζεται ο Μέσος Ζυγισμένος Μειωτικός Συντελεστής (ΜΖΜΣ) με τον οποίο ο αριθμός των ημερομισθίων βαίνει μειούμενος για μεγάλα ιδιωτικά οικοδομικά έργα άνω των 3.000 ημερομισθίων.

Επίσης, προβλέπονται μειώσεις κατά τον υπολογισμό των ελάχιστα απαιτούμενων ημερομισθίων λόγω χρήσης νέων υλικών κατασκευής, όπως ελαφρού τύπου υλικά (τσιμεντόλιθοι τύπου Alfa Block, YTONG) και ειδικών υλικών για τα οποία απαιτούνται γνώσεις και τεχνικές που παρέχονται από εξειδικευμένο προσωπικό, όπως πλαστικά ειδικής μορφής (πλαστικά πλακάκια) και ειδικές μορφές επεξεργασμένου ξύλου, ενώ θεσπίζονται συντελεστές για περιπτώσεις κατασκευής έργων, για τα οποία δεν προβλεπόταν μέχρι σήμερα, όπως η κατασκευή ανεμογεννητριών.

Σημειώνεται ότι με την αριθμ. 1545/2008 απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε αντισυνταγματικός ο τρόπος προσδιορισμού των ενσήμων που πληρώνουν οι κατασκευαστικές εταιρείες και οι ιδιοκτήτες οικοδομών.

Η Ολομέλεια έκρινε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται το ισχύον καθεστώς το οποίο υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες της οικοδομής να πληρώνουν επιπλέον ένσημα όταν το ΙΚΑ κρίνει ότι για την κατασκευή του έργου που ανεγείρουν εργάστηκαν περισσότερα άτομα απ’ όσα είχαν αρχικώς υπολογιστεί.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, σε αυτή τη διαδικασία το ΙΚΑ θα πρέπει να «ακούει» και τους εργοδότες και να τους δίνει τη δυνατότητα να ανταποδείξουν ότι απασχόλησαν συγκεκριμένους εργαζομένους στα έργα τους για συγκεκριμένες ημέρες εργασίας, ο αριθμός των οποίων μπορεί και να υπολείπεται από αυτόν που προκύπτει από την εφαρμογή του ισχύοντος συστήματος υπολογισμού.

Με βάση τα κριτήρια αυτά, σε κάθε στάδιο της οικοδομής (μπετόν, τοιχοποιία, επιχρίσματα, δάπεδα, βαψίματα κ.λπ.) ορίζονται οι ελάχιστες απαιτούμενες ημέρες εργασίας, σε συνάρτηση με τα τετραγωνικά της οικοδομής και τα ένσημα των όσων εργάστηκαν εκεί.

Ο Κανονισμός Ασφάλισης προβλέπει ακόμη ότι ο ιδιοκτήτης οικοδομής υποχρεούται να πληρώσει επιπλέον ένσημα αν το ΙΚΑ κρίνει ότι για την κατασκευή εργάστηκαν περισσότερα άτομα απ’ όσα είχαν αρχικώς υπολογιστεί.