Ανακαίνιση κατοικίας του ’60

  • Εμβαδόν κύριων χώρων: 90,00 τμ
  • Εμβαδόν βοηθητ.χώρων: 30,00 τμ
  • Διεύθυνση: Ψαθάδες