Ανακαίνιση κατοικίας 60 τ.μ. στην Σαγήνη Ορεστιάδας