Διώροφη μονοκατοικία

(υπό ανέγερση)

Συνολικό εμβαδόν: 237,63 τμ

Ιδιοκτήτης: Δημήτρης Αλ.

Διεύθυνση: Κυρίλλου ΣΤ’

Αρχιτεκτονική μελέτη:  Ελισάβετ Μπογιατζή