ΕΡΓΟ: Κατασκευή πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ορεστιάδα Ν.Έβρου

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ορεστιάδας

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 928.000 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ