Τσιμεντοδιάβαση στον Κυπρίνο

Εργοδότης: Δήμος Ορεστιάδας
Ανάδοχος: Ζήσης Ουζουνίδης ΕΔΕ