Ανακαίνιση καταστήματος και αλλαγή χρήσης σε γυμναστήριο VIS VITALIS (νυν GYMFORM)

Διεύθυνση: Οδός Εμμ.Ρήγα & Ευριπίδου

Έτος κατασκευής: 2002